Vybrané názory na podstatu svobodného zednářství

Odpověď na zdánlivě jednoduchou otázku „Co to je svobodné zednářství“ je složitá, protože vývojová linie svobodného zednářství je tak rozvětvená, že je obtížné najít výstižnou definici, platnou pro všechny jeho varianty a období vývoje. Zde jsou ukázky některých názorů:

 

Zednářství je ideové společenství vybudované na ideálu humanity, které vytvořilo vlastní symboliku a rituální strukturu a které prokazatelně vzniklo navázáním na tradici stavebních a kamenických hutí a po stránce ideové je pokračováním vývojové linie kultových společenstev a mysterijních svazů, sahajících až do dávného starověku.

Základní myšlenkou zednářství je výstavba ideálního Šalomounova chrámu, jímž je myšleno uskutečnění myšlenky humanity bratrství mezi lidmi a duchovního zdokonalení člověka.

Uvedené pojetí bylo formulováno
československými zednáři německé národnosti
v době mezi dvěma světovými válkami
sdruženými ve velkolóži Lessing u tří prstenů.

 

Iniciace jako taková je nerozlučně spjata s předáváním mysterijní síly prostřednictvím rituálů a posvátných symbolů…

Musíme si totiž uvědomit, že svobodné zednářství není nic víc a nic míň než tradiční organizace, jejíž funkcí od začátku bylo předávání této tajné energie…

Tento symbolismus je ve své podstatě geometrický. Hlavními posvátnými předměty lóže jsou nástroje „rýsovacího umění“, jako úhelnice a kružidlo, bez nichž by nebylo možné narýsovat žádný pravidelný tvar nezbytný k architektonickému návrhu.

René Alleau

 

Jestliže shrneme všechny aspekty otázky po původu svobodného zednářství…docházíme k závěru, že před vznikem zednářského řádu existoval jeden jediný experimentální prototyp tohoto druhu: totiž alchymistické Velké dílo.

René Alleau

 

V konstituční knize z r. 1723 je zednářství nazýváno královské umění , což se velmi přibližuje pojetí spirituální alchymie, neboť zednářství jde o proměnu jedince i lidstva ve smyslu zušlechtění, což je cílem i spirituální alchymie, s níž mělo kdysi zednářství společné rysy.

Milan Nakonečný

 


 

www.000webhost.com