Lóže Acacia se představuje

Group-73.png

Ř∴D∴L∴ Acacia, Orient Brno, vznikla vnesením Světla v roce 2014.

Lóže je součástí Obedience Humanitas Bohemia. Ta patří do sdružení evropských smíšených Lóží Catena.

Slavnostní vnesení Světla se událo v gotickém klenutém sále jedné z brněnských historických budov. Zde budou i nadále prováděny práce Acacie. Nová Lóže Acacia má kompletní vybavení Chrámu rituálními předměty i potřebným zařízením k práci.

Světlo do Ř∴D∴L∴ Acacia vnesla Obedience Humanitas Bohemia po šestileté práci kroužku Acacia, jež pracoval v rámci mateřské Ř∴D∴L∴ Červený Lev, Orient Písek, od roku 2008. První záměr o založení lóže v Brně vznikl v roce 2006. Acacia se však po překonání vnějších i vnitřních překážek nakonec vnesení Světla dočkala, i když o několik roků později, než se původně předpokládalo.

Podle dostupných materiálů a informací, je Ř∴D∴L∴ Acacia dnes jedinou smíšenou Lóží na Moravě. Kroužek Acacia udržoval kontakty s jinými smíšenými obediencemi a Lóžemi v Čechách, na Slovensku i v Rakousku.

Ř∴D∴L∴ Acacia usiluje o studium a praktické vnesení základních zednářských regulí a zásad do své spirituální práce i do profánního života. Jedná se hlavně o prosazování humanity, filantropie, svobody, tolerance.