Červený lev se představuje

Group-73.png

Lóže Červený lev se vyvinul a vznikl pod patronací pražské lóže Dobrovský. Jejímu vzniku předcházelo založení zednářského kroužku v roce 2002 v Písku.

Světlo do lóže bylo vneseno dne 15. října 2005 v Písku. Téhož dne byla vydána Velkou lóží Humanitas Bohemia charta s pořadovým číslem 6. První roky roky lóže pracovala v Českých Budějovicích, později přesídlila na Písecko. Samotná lóže Červený lev se významně podílela na vnesení světla do brněnské lóže Acacia.

ČERVENÝ LEV je v alchymii užívaný rubínově červený prášek, který přidáním v malém množství do roztaveného stříbra nebo vroucí rtuti způsobil okamžitou přeměnu těchto kovů v nejčistší zlato.

V mystice znamená ČERVENÝ LEV Krista, jenž přetváří bezcenného vnějšího člověka ve zlato, čili bytost nesmrtelnou.

LEV je charakteru okultního a mystického. Z hlediska astrologického je prostor země české pod vládou souhvězdí Lva. Obě pak barvy bílá a červená, jakož i lev jsou důležité v mystice a alchymii. Jako mystický symbol je lev znakem síly a království a zobrazuje nám Krista. Ježíš byl zván sv. Janem Lvem z kmene Judova. Člověk zápasící se lvem značí zápas nižší lidské přirozenosti s vyšší.

(výklad je proveden podle knihy autora JUDr. Ing. PhDr. Otakara Čapka „Encyklopedie okultismu, mystiky a všech tajných nauk“ vydané v roce 1940 v edici PSYCHE, Královské Vinohrady, Šumavská 7, str. 67).