Závěr

Group-73.png

Je nepochybné, že zednářství je v prvé řadě zasvěcovacím společenstvím, ostatní aktivity humanitární a kulturní mají význam až druhořadý. Svými kořeny je to jakýsi amalgam duchovního dědictví křesťanství, judaismu, gnose a iniciačních a mystických tradic islámu. Jeho úkolem je ukazovat cestu k duchovní transformaci, alchymii ducha, doprovázené transcendentním, vnitřním poznáním. Je to poznání o jediné podstatě Bytí, a stojí nad náboženstvími a vyznáními. Ukazuje cestu, jak se k této podstatě Bytí alespoň poněkud přiblížit.

Na této duchovní cestě splývá v jeden proud vědění alchymistické, cesta mystická i spiritualita stavitelů chrámů. Je to cesta přímého prožití našeho vyššího Jáství, cesta, jež byla otevřena člověku v době megalitu stejně jako je otevřena člověku kosmického věku.

Na těchto stránkách chceme ukázat jen jeden z úseků hledání Zapomenutého Vědění, které známe pod jmény alchymie, kabaly, zednářství a dalšími. Ústí v konečné poznání, že tato jména jsou pouze fasetami velkého mnohostěnu univerzálního vědění.

Blahoslav Janeš