Zednářství adoptivní

Group-73.png

Adoptivní lóže vznikly ve Francii r. 1730, měly čtyři stupně a pracovaly pod dozorem a s pomocí lóží maskulinních. V Německu vznikl r. 1738 Řád Mojžíšův, který se rozšířil pod jménem L’Ordre de la Félicité do Francie a zakládal tam rovněž adoptivní lóže, nepodléhající dozoru lóží mužských. Byl oficiálně uznán francouzským Velkým Orientem r. 1777. Tento řád se vyvinul do formy zednářství smíšeného a používal kupodivu tituly hodnostářů, odvozené z hierarchie námořního důstojnictva. Např. velmistr měl označení admirál, učeň byl nazýván plavčíkem. Velký Orient francouzský založil kromě toho r. 1774 vlastní ritus adoptivních lóží, podléhající dozoru ze strany jeho základní maskulinní struktury. Tak byla r. 1775 založena v Paříži adoptivní lóže, jejímiž členy byly dámy z nejvyšších kruhů francouzského královského dvora. Byla vedena princeznou de Lamballe a vévodkyní z Chartres a pracovala pod dozorem mužské lóže St. Antoine. Po revoluci byla lóže obnovena iniciativou císařovny Josefíny pod názvem „Impériale des Francs-Chevaliers“ ve Štrasburku. V té době však již doznělo období rozkvětu adoptivních lóží a teprve počátkem 19. st. se Velká Lóže francouzská počala intenzivně zabývat zakládáním adoptivních lóží, řízených i nadále zednářstvím mužským, až do roku 1935, kdy ženským lóžím byla dána plná samostatnost. O deset let později byla založena Union Maçonnique Féminine (Zednářská unie žen), z níž se pak vytvořila dnešní Grande Loge Féminine de France (Francouzská Velká lóže ženská). Tím byl uzavřen vývoj této formy ženského zednářství, omezeného prakticky pouze na Francii. Pro úplnost je třeba poznamenat, že v rámci egyptského ritu, založeného Cagliostrem v poslední čtvrti 18. st., došlo k založení adoptivních lóží v Haagu, v Mitau a posléze v Paříži, v r. 1785, pod jménem Isis. Tyto lóže zanikly ve víru francouzské revoluce. V oblastech ovládaných anglickým směrem se adoptivní zednářství nevyskytlo.

V USA však vznikla parazednářská organizace Řád Východní Hvězdy (Order of the Eastern Star), založená r. 1855 Robertem Morrisem pro matky a ženy členů mužských řádů. Je to obedience silná, počet členek je odhadován na 1,5 milionu.

Adopční lóže měly tři základní stupně a různý počet stupňů vyšších, čtvrtý až desátý. Americký Řád Východní Hvězdy je pětistupňový, stupně nesou jména významných žen ze Starého zákona.